கட்டுரைகள்

கொரொனா ஏற்படுத்தும் கல்விச்சவால் – மலையகக் கல்விப் பின்புலத்தில் ஒரு பார்வை

இலங்கையின் இலவசக்கல்வியின் தந்தை என போற்றப்படும் சி.டபிள்யு.டபிள்யு.…

Read More

மலையகமும் கொரொனா நிவாரணங்களும்

இலங்கையின் இலவசக்கல்வியின் தந்தை என போற்றப்படும் சி.டபிள்யு.டபிள்யு.…

Read More