නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය සඳහා ගැසට් නිවේදනයකින් ප්‍රකාශයට පත් කළ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පහ සම්බන්ධයෙන් වන මහජන පෙත්සම

ඉදිරිපත් කිරීම - මලෛයග අරසියල් අරංගම්

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය පරිපාලන සේවයේ ග්‍රාම සේවා නිලධාරි කොට්ඨාශවලට ඉහළින් පිහිටා ඇති පරිපාලන ඒකකය ලෙස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හඳුන්වා දිය හැකිය. නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ජනගහනයට සාපේක්ෂව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල අඩුවක් ඇති බව පසුගිය වසර කිහිපය තුළ දී පෙන්වා දුන් අතර ම දිස්ත්‍රික්කයේ ජීවත් වන ජනයා හා සිවිල් ක්‍රියාකාරීන් විසින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සංඛ්‍යාව ඉහළ දමන ලෙස ඉල්ලීම් කළහ.

2016 වසරේ දී, පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීමේ විවාදයට එක්වෙමින් එවක නුවරඑළිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මයිල්වාගනම් තිලකරාජා විසින් මෙම කාරණාව පාර්ලිමේන්තුවේ අවධානයට රැගෙන ආ අතර ඊට පිළිතුරු දෙමින් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන කියා සිටියේ, නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ දැනට ස්ථාපිත කර ඇති ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පහට අමතරව තවත් පහක් ලබා දෙමින් එය දහය දක්වා ඉහළ දැමීමට කටයුතු කරන බවය.

2018 වසරේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ සර්ව පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්, දිස්ත්‍රික් සංවිධායකරුවන්, ප්‍රාදේශීය සංවිධායකවරුන් ඇතුළු පිරිස පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී හමු වූ අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යල පහක් ලබා දෙන බවට පොරොන්දු විය. එමෙන්ම ඒ සඳහා වන කැබිනට් පත්‍රිකාවක් කැබිනට් මණ්ඩලයට යොමු කර ඊට අනුමැතිය ද ලබා ගත්තේ ය. එම පත්‍රිකාවේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයට අමතරව ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට (අමාත්‍යවරයාගේ දිස්ත්‍රික්කය) අමතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල තුනක් සඳහා ද අනුමැතිය ඉල්ලා තිබුණි.

 

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යල පහක් ද ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල තුනක් ද ලබා දෙමින් 2019 ඔක්තෝබර් මස 29 වනදා ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරන ලදි.

2020 වසරේ මාර්තු මස පළමුවනදා පැවැති දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමේ දී, නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පහක් ස්ථාපිත කළ යුතු ප්‍රදේශ සාකච්ඡා කර ස්ථිර කර ගන්නා ලදි.

2021 වසරේ ඔක්තෝබර් මස වන විට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බද්දේගම ප්‍රදේශය දෙකඩ කර වඳුරඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයත්, හික්කඩුව ප්‍රදේශයේ රත්ගම සහ මාදම්පාගම යනුවෙන් නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල දෙකක් ද ස්ථාපිත කරන ලදි. එහෙත් පෙර ගැසට් පත්‍රයේ නිවේදනය කළ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ (අඹගමුව) නෝර්වුඩ්, (නුවරඑළිය) තලවාකැලේ, (වලපනේ) රාගල, (කොත්මලේ) තිස්පන, (හඟුරන්කෙත) යන ප්‍රාදේශවලට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ස්ථාපිත කළේ නැත.

නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල අවශ්‍ය බවට යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ මයිල්වාගනම් තිලකරාජා, තමන්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් මලෛයග අරසියල් අරංගම් හි සමාජිකයින් සමඟින් 2021 වසරේ නොවැම්බර් මස නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ලේකම් නන්ද මහතා ව හමුවී අදාළ කාරණාව සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කළ අතර නව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ස්ථාපිත කරන ලෙස ද ඉල්ලීමක් කළේ ය.

මේ වනවිට තලවාකැලේ නගරයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක් ස්ථාපිත නොකර උප ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක් ස්ථාපත කර ඇත.

මෙය

උත්තරීත්තර සභාව වන පාර්ලිමේන්තු තීරණයටත්

කැබිනට් මණ්ඩල තීරණයටත්

ගැසට් නිවේදනයටත්

පටහැනි බව ප්‍රකාශ කරන අතර ම ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයටත් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයටත් කුඩම්මාගේ සැලකිලි දක්වමින් රජය විසින් තීන්දු තීරණ ගෙන ඇති බව නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ජනයාගේ විශ්වාසයයි. මෙම තත්ත්වය වෙනස් කරමින් රටෙහි අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවලට ලැබෙන සමඅයිතිය නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්ක් ජනයාටත් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලමින්, මලෛ යග අරසියල් අරංගම් විසින් ඉදිරිපත් කිරීමට යෝජිත පෙත්සමට අත්සන් කර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ජනයාගේ සාධාරණ ඉල්ලීමට මාගේ සහයෝගීතාවය දක්වමි.